ถอนเงิน

แจ้งถอนเงินและรอรับเงิน ภายใน 30 นาที!

STEP 1
แจ้งจำนวนเงิน

STEP 2
ระบุเลขที่บัญชีเจ้าหน้าที่

STEP 3
รอรับเงิน

เงินเข้าบัญชีภายใน 30 นาที
  • สามารถถอนเงินได้จากทุกธนาคาร
  • ยอดเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีของคุณ หลัจากยืนยัน จะใช้เวลาประมาน 30 นาที โดยขึ้นอยู่กับระบบของธนาคารนั้นๆ
  • คุณสามารถทำรายกาถอนได้ 3 ครั้ง/วัน ไม่จำกัดวงเงิน