ฝากเงิน

เติมเงินง่ายๆ ภายใน 3 ขั้นตอน

STEP 1
ขอรับเลขบัญชี

STEP 2
เลือกช่องทางการโอน

ผ่านตู้ ATM, ออนไลน์แบงค์กิ้ง, ตู้ฝากเงินสด

STEP 3
ยืนยัน

การเป็นเจ้าของยอดเงิน